ПЕРЕЛІК ПОЛОЖЕНЬ, ЩО ДІЮТЬ У ПРИЛУЦЬКОМУ ТЕХНІЧНОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ

Укладачі:
  1. Черніков П.І., директор коледжу;
  2. Дронь В.В., заступник директора з навчальної роботи;
  3. Жукова С.Г., заступник директора з виховної роботи;
  4. Попенко В.І., заступник директора з адміністративно-господарської роботи;
  5. Науменко Н.М., завідувач навчально-виробничої практики;
  6. Каїка Н.Г., методист коледжу;
  7. Легошина О.Л., завідувачка відділення «Землевпорядкування, будівництва та економіки»;
  8. Тітунова В.В., завідувачка відділення «Газопостачання та заочно-дистанційної освіти»;
  9. Іващенко О.С., завідувач відділення «Електричної та комп’ютерної інженерії».
  10. Студентська рада коледжу.

1. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу

(введено в дію наказом №47 від 05 вересня 2023 року)

2. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

3. ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

4. ПОЛОЖЕННЯ про адміністративну раду

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

5. ПОЛОЖЕННЯ про методичний кабінет

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

6. ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

7. ПОЛОЖЕННЯ про відділення

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

8. ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку

(введено в дію наказом №47 від 05 вересня 2023 року)

9. ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

10. ПОЛОЖЕННЯ про екзамени та заліки

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 рокувнесено зміни наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

11. ПОЛОЖЕННЯ про державну підсумкову атестацію

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

12. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №89 від 18 листопада 2022 року).

13. ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення здобувачів освіти на вакантні місця регіонального замовлення

(введено в дію наказом №47 від 05 вересня 2023 року)

14. ПОЛОЖЕННЯ про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

15. ПОЛОЖЕННЯ про порядок відпрацювання пропущених занять

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

16. ПОЛОЖЕННЯ про комісію з профілактики правопорушень та покращення якості освіти

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

17. ПОЛОЖЕННЯ про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

18. ПОЛОЖЕННЯ про призначення та виплату стипендії

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

19. ПОЛОЖЕННЯ про самостійну роботу студентів щодо якісного засвоєнню навчальних дисциплін

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

20. ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (проект)

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

21. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та захист кваліфікаційних робіт

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №89 від 18 листопада 2022 року)

22. ПОЛОЖЕННЯ про ведення журналів навчальних занять

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року, внесено зміни наказом №69 від 31 серпня 2022 року)

23. ПОЛОЖЕННЯ про підготовчі курси 

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

24. ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

25. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 рокувнесено зміни наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

26. ПОЛОЖЕННЯ про рейтингове оцінювання роботи педагогічних працівників, циклових комісій

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 рокувнесено зміни наказом №35 від 29 квітня 2022 року)

27. ПОЛОЖЕННЯ про навчальні кабінети та лабораторії

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

28. ПОЛОЖЕННЯ про участь у конференціях викладачів та студентів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

29. ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та проведення відкритого заняття

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

30. ПОЛОЖЕННЯ про комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

31. ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи предметних гуртків

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

32. ПОЛОЖЕННЯ про проведення олімпіад (конкурсів) з предметів (дисциплін)

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

33. ПОЛОЖЕННЯ про бібліотечно-інформаційний центр

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

34.  ПОЛОЖЕННЯ про вивчення та оформлення провідного педагогічного досвіду діяльності викладачів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

35. ПОЛОЖЕННЯ про творчу групу в системі науково-методичної роботи

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

36. ПОЛОЖЕННЯ про школу молодого викладача

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

37. ПОЛОЖЕННЯ про наставництво

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

38. ПОЛОЖЕННЯ про преміювання педагогічних працівників навчального закладу

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

39. ПОЛОЖЕННЯ про куратора групи

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

40. ПОЛОЖЕННЯ про методичне об’єднання кураторів

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

41. ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховної роботи

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

42. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію робочих місць об’єктів навчально-виробничого призначання

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

43. ПОЛОЖЕННЯ про підрозділ щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

(введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

44. Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у період карантину у зв,язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID 19

(введено в дію згідно протоколу №5 від 29 липня 2020 року)

45. ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

46. ІНСТРУКЦІЯ з ведення індивідуального плану роботи викладача

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

47. ПОЛОЖЕННЯ про тимчасове дистанційне навчання студентів

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

48. ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність 

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

49. ПОЛОЖЕННЯ про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

50. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою 

(введено в дію наказом №6 від 20 травня 2022 року)

51. ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію

(введено в дію наказом №38 від 20 травня 2022 року)

 52. ПОЛОЖЕННЯ про апеляційну комісію

(введено в дію наказом №59 від 31 серпня 2020 року)

53. ПОЛОЖЕННЯ про проведення директорських контрольних робіт 

(введено в дію наказом №89 від 30 грудня 2020 року)

54. ПОЛОЖЕННЯ про диплом з відзнакою

(введено в дію наказом №11 від 3 лютого 2021 року)

55. ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

56. ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

57. ПОЛОЖЕННЯ про порядок визначення академічної різниці, її складання та перезарахування (зарахування) навчальних дисциплін

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року, внесено зміни наказом №69 від 31 серпня 2022 року)

58. ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі, обліку документів про освіту

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

59. ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності коледжу

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

60. ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

61. ПОЛОЖЕННЯ про визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або у інформальній освіті

(введено в дію наказом №78 від 31 серпня 2021 року)

62. ПОЛОЖЕННЯ про виявлення і запобігання академічного плагіату

(введено в дію наказом №89 від 18 листопада 2022 року)

63. ПОЛОЖЕННЯ про інформаційну систему “ВІРТУАЛЬНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩУ”

(введено в дію наказом №69 від 31 серпня 2022 року)

64. ПОЛОЖЕННЯ про організацію пропускного режиму і правила поведінки відвідувачів у закладі освіти

(введено в дію наказом №69 від 31 серпня 2022 року)

65. ПОЛОЖЕННЯ про порядок розробки та затвердження навчальних планів підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”

(введено в дію наказом №47 від 05 вересня 2023 року)

66. ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-професійні програми у Прилуцькому технічному фаховому коледжі

(введено в дію наказом №47 від 05 вересня 2023 року)

67. ПОЛОЖЕННЯ про робочу програму навчальної дисципліни (предмету)

(введено в дію наказом №47 від 05 вересня 2023 року)

68. ПОЛОЖЕННЯ про Репозиторій у Прилуцькому технічному фаховому коледжі

(введено в дію наказом №89 від 18 листопада 2022 року)

69. ПОЛОЖЕННЯ про проведення та організацію опитування учасників освітнього процесу та зовнішніх стейкхолдерів

(введено в дію наказом №69 від 31 серпня 2022 року)