Вступ 2020 року
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій


ОК 1 Правознавство
ОК 2 Економіка
ОК 3 Екологія
ОК 4 Культурологія
ОК 5 Історія України
ОК 6 Основи філософських знань
ОК 7 Основи сільськогосподарського виробництва
ОК 8 Вступ до фаху
ОК 9 Соціологія
ОК 10 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 11 Фізичне виховання
ОК 12 Основи ґрунтознавства і геології
ОК 13 Топографічне і землевпорядне креслення
ОК 14 Основи меліорації і ландшафтознавства
ОК 15 Комп’ютеризація землевпорядного виробництва
ОК 16 Основи стандартизації, сертифікації і метрології
ОК 17 Безпека життєдіяльності
ОК 18 Основи підприємництва і управлінської діяльності
ОК 19 Економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва
ОК 20 Вища математика
ОК 21 Геодезія
ОК 22 Землевпорядне проектування
ОК 23 Фотограмметрія
ОК 24 Земельне право
ОК 25 Земельний кадастр
ОК 26 Державний контроль за використанням та охороною і їх моніторинг
ОК 27 Геодезичні роботи при землеустрої
ОК 28 Управління земельними ресурсами
ОК 29 Охорона праці
ОК 30 Охорона праці в галузі
ОК 31 Комп’ютерна практика
ОК 32 Практика з ґрунтознавства
ОК 33 Практика з основи сільськогосподарського виробництва
ОК 34 Практика з набуття робочої професії
ОК 35 Практика з теодолітної зйомки
ОК 36 Практика з нівелювання
ОК 37 Практика з тахеометричної зйомки
ОК 38 Практика з мензульної зйомки
ОК 39 Практика з фотограмметрії
ОК 40 Практика з автоматизований зйомок території
ОК 41 Практика з вирішення ситуаційних задач

ОК 42 Технологічна практика
ОК 43 Переддипломна практика
ВК 1 Грошова оцінка земель і нерухомості / Ринок земель та землеоціночна діяльність
ВК 2 Основи проектування доріг місцевого значення / Інженерна інфраструктура територій
ВК 3 Історія земельних відносин / Історія землеустрою
ВК 4 Землеустрій населених пунктів / Планування територій земель населених пунктів
ВК 5 Основи картографування / Цифрові плани та карти
ВК 6 Організація і планування землевпорядних робіт / Державна землевпорядна експертиза
ВК 7 Українська мова за професійним спрямуванням / Організація діловодства
ВК 8 Релігієзнавство / Етика і естетика
ВК 9 Менеджмент в землеустрої / Менеджмент в землевпорядкуванні
ВК 10 Протиерозійна організація території / Раціональне використання земель
ВК 11 Автоматизована земельно-кадастрова інформаційна система / Основи ГІС в кадастрових системах