Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ:

– Активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів.

– Покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій.

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ:

ЯЦЕЛА  СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

Посада: голова циклової комісії електротехнічних та спеціальних дисциплін.
Категорія: ІІ категорія.
Освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України (2012 р.).
Спеціальність: енергетика сільськогосподарського виробництва.
Кваліфікація: інженер-дослідник з енергетики сільського господарства.
Національний університет водного господарства та природокористування (2019 р.).
Спеціальність: облік і оподаткування.
Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр.

E-mail: svitlana.yatsela@ptfc.ukr.education


Викладає дисципліни/предмети: електричне постачання сільського господарства, економіка сільськогосподарського виробництва і організація агроенергосервісу, основи енергозбереження, електротехнологія.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт Світлани ЯЦЕЛИ»

ФОКІНА  ТЕТЯНА  ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: викладач.
Педагогічне звання: старший викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Комунарський гірничо-металургійний інститут (1979 р.).
Кваліфікація: інженер-викладач електротехнічних дисциплін.

E-mail: tetiana.fokina@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: теоретичні основи електротехніки, теорія електромагнітних кіл.

Покликання на сайт викладача:

«САЙТ ВИКЛАДАЧКИ ФОКІНОЇ ТЕТЯНИ ОЛЕКСАНДРІВНИ»

ЦИГАНОК  ОЛЕГ  МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Харківський державний технічний університет сільського господарства (2003 р.).
Кваліфікація: інженер-електрик.

E-mail: oleh.tsyhanok@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування, основи автоматики.

Покликання на сайт викладача:

«САЙТ ЦИГАНКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА»

ГУРІНЕНКО  ОЛЕКСАНДР  ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: викладач.
Категорія: І категорія.
Освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України (2009 р.).
Спеціальність: енергетика сільськогосподарського виробництва.
Кваліфікація: інженер-дослідник із енергетики сільського господарства.

E-mail: oleksandr.hyrinenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: конструкційні та електротехнічні матеріали, електричне освітлення та опромінення, електропривід сільськогосподарських машин, машини та обладнання в АПК.

Покликання на сайт викладача:

“Сайт викладача Олександра Володимировича Гуріненка”

ЄФІМОВ  ГРИГОРІЙ  ПАВЛОВИЧ

Посада: викладач.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Категорія: вища.
Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (1986 р.).
Кваліфікація: інженер-електрик.
Національний університет біоресурсів і природокористування України (2012 р.).
Кваліфікація: інженер-дослідник із енергетики сільського господарства.

E-mail: hryhorii.yefimov@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: електропостачання сільського господарства.

Покликання на сайт викладача:

«САЙТ ВИКЛАДАЧА ЄФІМОВА ГРИГОРІЯ  ПАВЛОВИЧА»

ІВАХНЕНКО  ОЛЕГ  ГРИГОРОВИЧ

Посада: викладач.
Категорія: вища
Освіта: Харківський університет (2005 р.).
Кваліфікація: інженер-електрик.

E-mail: oleh.ivakhnenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: монтаж електричного обладнання і систем керування, електричне освітлення та опромінення, електропривод сільськогосподарських машин.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт викладача Івахненка Олега Григоровича»

ПОДБУЦЬКА  ВАЛЕНТИНА  ПЕТРІВНА

Посада: викладач.
Педагогічне звання: старший викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства (1976 р.).
Кваліфікація: інженер-електрик с/г.

E-mail: valentyna.podbutska@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: електропривід сільськогосподарських машин.

Покликання на сайт викладача:

«САЙТ ВИКЛАДАЧКИ Валентини ПОДБУЦЬКОЇ»

СИНЕНКО  ВЯЧЕСЛАВ  ВІТАЛІЙОВИЧ

Категорія: вища.
Освіта: Харківський інститут механізації і електрифікації сільського господарства (1993 р.).
Кваліфікація: інженер-електрик.

E-mail: viacheslav.synenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматики; надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж.

Покликання на сайт викладача:

«САЙТ ВИКЛАДАЧА СИНЕНКО В. В.»

БОНДАРЕНКО  НАТАЛІЯ  ІВАНІВНА

Посада: викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Київський національний аграрний університет (2004 р.).
Кваліфікація: інженер-дослідник із енергетики сільського господарства.

E-mail: nataliia.bondarenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: теоретичні основи електроніки, основи теплотехніки та гідравліки, інженерна механіка, загальна електротехніка з основами електроніки.

Покликання на сайт викладача:

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ»

ЧЕРНІКОВ  СЕРГІЙ  ВІКТОРОВИЧ

Посада: викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Сумський державний університет (2008 р.).
Спеціальність: електронні системи.
Кваліфікація: інженер електронної техніки.

E-mail: serhii.chernikov@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: охорона праці в галузі інформатики і обчислювальної техніки, основи охорони праці, правила безпечної експлуатації електричного споживання.

Покликання на сайт викладача:

«САЙТ ВИКЛАДАЧА ЧЕРНІКОВА С.В.»