РІШЕННЯ акредитаційної комісії від 03 червня 2020 року Протокол № 139

ВИСНОВОК Міністерства освіти і науки України про результати попередньої експертизи матеріалів справи Прилуцького агротехнічного коледжу щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

ВИСНОВОК Міністерства освіти і науки України про результати попередньої експертизи матеріалів справи Прилуцького агротехнічного коледжу щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19Архітектура та будівництво за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

ВИСНОВОК Міністерства освіти і науки України про результати попередньої експертизи матеріалів справи Прилуцького агротехнічного коледжу щодо первинної акредитації освітньо-професійної програми Землевпорядкування спеціальності 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19Архітектура та будівництво за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

РІШЕННЯ акредитаційної комісії від 12 березня 2020 року Протокол № 138

ВИСНОВКИ первинної акредитаційної експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо підготовки молодших спеціалістів за освітньо-професійною програмою “Будівництво та цивільна інженерія” (“Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання”) у Прилуцькому агротехнічному коледжі