(згідно з ліцензійними умовами)

Для забезпечення освітнього процесу у коледжі створена належна матеріально-технічна база, яка постійно поповнюється й удосконалюється. Коледж є комплексом споруд, до якого входять 5 навчальних корпусів, площа яких – 10699,4 кв. м.

У коледжі освітній процес, відповідно до навчальних планів, проводиться у 25 лабораторіях, 17 кабінетах та 4 майстернях, які розміщені у 46 аудиторіях, з яких чотири комп’ютерні лабораторії, 4 навчально-виробничі майстерні, оснащення яких відповідає переліку типового обладнання та забезпечує виконання навчальних планів і програм. У закладі використовуються: 2 мультимедійні дошки, 95 персональних комп’ютерів, 8 ноутбуків, 11 мультимедійних проєкторів, 4 телевізори, 20 принтерів.

Бібліотека коледжу має два приміщення: книгосховище – площею 153,0 кв. м, читальна зала на 50 робочих місць, площею 63,3 кв. м. Створені комплекси інформаційно-методичного забезпечення викладання дисциплін, що забезпечує сприятливі умови для організації освітнього процесу. Книжковий фонд складає 65219 примірників літератури, більше 10000 електронних підручників та періодичних видань – 30 найменувань.

Функціонують чотири комп’ютерних класів. Забезпечений доступ до глобальної мережі Internet та Wi-Fi.

Заклад освіти має корпоративний акаунт Google Workspace  для проведення дистанційного навчання.

Навчальні корпуси, гуртожиток, майстерня, гаражі мають власне тепло – водопостачання, кухні гуртожитку обладнані електроплитами.

Площа гуртожитку становить 3446,2 кв.м. На одного студента припадає 32,8 кв.м., при нормі 6 кв.м, що дозволяє на 100% забезпечити потребу у проживанні, кімната для приїжджих на 10 місць з покращеними умовами проживання. В коледжі працює їдальня та 3 буфети в навчальному корпусі.

До послуг молоді актова зала на 250 місць. Організовано роботу 5 гуртків художньої самодіяльності. Працює музей історії навчального закладу.

У коледжі є спортивний майданчик 924 кв. м, на базі якого діють 10 спортивних секцій. У Прилуцькому технічному фаховому коледжі постійно здійснюється робота із розширення та зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення належних умов праці та навчання, житлово-побутових умов студентів і працівників коледжу.

Будівлі та споруди відповідають санітарно-технічним нормам.