Вступ 2020 року
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

ОК 1 Правознавство
ОК 2 Економіка
ОК 3 Екологія
ОК 4 Культурологія
ОК 5 Історія України
ОК 6 Основи філософських знань
ОК 7 Вступ до фаху
ОК 8 Соціологія
ОК 9 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 10 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 11 Фізичне виховання
ОК 12 Алгоритми і методи обчислень
ОК 13 Безпека життєдіяльності
ОК 14 Теорія електромагнітних кіл
ОК 15 Інженерна та комп’ютерна графіка
ОК 16 Вища математика
ОК 17 Фізика
ОК 18 Теорія ймовірності та математична статистика
ОК 19 Комп’ютерна логіка
ОК 20 Програмування
ОК 21 Комп’ютерна електроніка
ОК 22 Архітектура комп’ютерів
ОК 23 Комп’ютерна схемотехніка
ОК 24 Системне програмування
ОК 25 Операційні системи
ОК 26 Комп’ютерні мережі
ОК 27 Основи охорони праці
ОК 28 Охорона праці в галузі інформатики та обчислювальної техніки
ОК 29 Електрорадіомонтажна практика
ОК 30 Електрорадіовимірювальна практика
ОК 31 Комп’ютерна практика
ОК 32 Практика з отримання робочої професії
ОК 33 Виробничо-технологічна практика
ОК 34 Переддипломна практика
ОК 35 Дипломне проектування
ВК 1 Електрорадіовимірювання / Вимірювання у системах зв’язку
ВК 2 Периферійні пристрої / Інтерфейси мікропроцесорних систем
ВК 3 Дискретна математика / Дискретні обчислення
ВК 4 Основи менеджменту та маркетингу / Менеджмент та маркетинг
ВК 5 Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж / Безпека та діагностичне забезпечення ІоТ систем

ВК 6 Організація баз даних / Організація баз даних та знань
ВК 7 Основи програмної інженерії / Інженерія програмного забезпечення
ВК 8 Економіка і планування виробництва / Економіка та бізнес