Вступ 2020 року
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж,
обслуговування устаткування і систем газопостачання)


ОК 1 Правознавство
ОК 2 Економіка
ОК 3 Екологія
ОК 4 Культурологія
ОК 5 Історія України
ОК 6 Основи філософських знань
ОК 7 Вступ до спеціальності
ОК 8 Соціологія
ОК 9 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 10 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 11 Фізичне виховання
ОК 12 Теплотехніка
ОК 13 Матеріалознавство
ОК 14 Гідравліка
ОК 15 Інженерно-технічне устаткування будівель
ОК 16 Основи технічної механіки
ОК 17 Техніка користування електронно обчислювальними машинами
ОК 18 Інженерна графіка
ОК 19 Загальна електротехніка з основами електроніки
ОК 20 Безпека життєдіяльності
ОК 21 Газові мережі та устаткування
ОК 22 Природні і штучні гази
ОК 23 Газифіковані котельні і агрегати
ОК 24 Експлуатація устаткування і систем газопостачання
ОК 25 Технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві
ОК 26 Економіка і планування галузі
ОК 27 Охорона праці
ОК 28 Автоматика і телемеханіка систем газопостачання
ОК 29 Зварювальна практика
ОК 30 Слюсарна практика
ОК 31 Геодезична практика
ОК 32 Практика з ремонту газового обладнання
ОК 33 Практика на отримання робітничої професії
ОК 34 Виробничо-технологічна практика
ОК 35 Переддипломна практика
ВК 1 Стандартизація і сертифікація / Єврокоди і євростандарти у будівництві
ВК 2 Риторика / Етика та естетика
ВК 3 Основи підприємницької діяльності / Бізнес-планування
ВК 4 Релігієзнавство / Філософія релігії

ВК 5 Основи енергозбереження / Енергоефективність будівель і споруд
ВК 6 Газифікація сільської місцевості / Комплексні підходи до керування надійністю систем газопостачання
ВК 7 Нормування праці і кошторис / Облік і аудит
ВК 8 Охорона праці в галузі / Охорона праці в будівництві
ВК 9 Гідравлічні машини / Гідравлічні та аеродинамічні машини
ВК 10 Інженерна геодезія / Інженерна геологія та геодезія
ВК 11 Вища математика / Вища та прикладна математика