Вступ 2020 року
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


ОК 1 Правознавство
ОК 2 Економіка
ОК 3 Екологія
ОК 4 Культурологія
ОК 5 Історія України
ОК 6 Вступ до фаху
ОК 7 Основи філософських знань
ОК 8 Соціологія
ОК 9 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 10 Фізичне виховання
ОК 11 Комп’ютери та комп’ютерні технології
ОК 12 Теоретичні основи електротехніки
ОК 13 Інженерна механіка
ОК 14 Основи теплотехніки та гідравліки
ОК 15 Конструкційні та електротехнічні матеріали
ОК 16 Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології
ОК 17 Комп’ютерна та інженерна графіка
ОК 18 Вища математика
ОК 19 Безпека життєдіяльності
ОК 20 Основи електроніки та мікросхемотехніки
ОК 21 Електричні машини та апарати
ОК 22 Електричне освітлення та опромінення
ОК 23 Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування
ОК 24 Економіка сільськогосподарського виробництва і організація агроенергосервісу
ОК 25 Електричне постачання сільського господарства
ОК 26 Експлуатація і ремонт електроустаткування та засобів автоматизації
ОК 27 Основи охорони праці
ОК 28 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ОК 29 Монтаж електрообладнання і систем керування
ОК 30 Навчально-ознайомлювальна практика
ОК 31 Слюсарна практика
ОК 32 Зварювальна практика
ОК 33 Механічна практика
ОК 34 Електромонтажна практика
ОК 35 Практика з технічного обслуговування і ремонту електричного
обладнання та засобів автоматики
ОК 36 Практика з вирішення виробничо-ситуаційних завдань
ОК 37 Виробничо-технологічна практика
ОК 38 Переддипломна практика

ОК 39 Дипломне проектування
ВК 1 Основи сучасного діловодства / Українська мова за професійним
спрямуванням
ВК 2 Фізика / Основи електродинаміки
ВК 3 Електричний привод сільськогосподарських машин / Автоматизований
електропривод
ВК 4 Релігієзнавство / Історія та культура України
ВК 5 Електротехнологія / Електротехнічні установки
ВК 6 Машини та обладнання в агропромисловому комплексі / Технічне
обслуговування та ремонт техніки
ВК 7 Основи сільськогосподарського виробництва / Технологія виробництва,
переробки і зберігання сільськогосподарської продукції
ВК 8 Основи енергозбереження / Енергоощадні технології
ВК 9 Основи автоматики / Електронні пристрої в системах керування
ВК 10 Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу / Основи
фінансового менеджменту та маркетингу