РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ І СЕМЕСТРУ 2023-2024 Н.Р.

Рейтингова відомість здобувачів освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП Газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель за І семестр 2023-2024н.р.

Рейтингова відомість на стипендію здобувачів освіти спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за результатами І семестру 2023-2024 н.р.

Рейтингова відомість на стипендію здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за І семестр 2023 – 2024 н.р.

Рейтингова відомість на стипендію здобувачів освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за результатами І семестру 2023-2024 н.р.

Рейтингова відомість на стипендію здобувачів освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування за І семестр 2023-2024 н.р.

Рейтингова відомість здобувачів освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП Будівництво, обслуговування і ремонт ГМС за І семестр 2023-2024н.р.

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2023 РОКУ

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії
спеціальності 193 Геодезія та землеустрій
(11 клас)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (ОПП “Газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель”) (11 клас)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (ОПП “Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд”) (11 клас)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (11 клас)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 123 Компютерна інженерія (11 клас)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 071 Облік і оподаткування (11 клас)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 193 Геодезія та землеустрій (9 класів)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (9 класів)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 123 Компютерна інженерія (9 класів)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 071 Облік і оподаткування (9 класів)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (ОПП “Газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель”) (9 класів)

Рейтинговий список на стипендію за результатами вступної кампанії спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (ОПП “Будівництво, обслуговування і ремонт
гідромеліоративних споруд”)

ПОЛОЖЕННЯ  про призначення та виплату стипендії (введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами ІІ семестру 2022-2023 н.р.

Рейтинговий список на стипендію здобувачів освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП Будівництво, обслуговування і ремонт ГМС за ІІ семестр 2022-2023н.р.

Рейтинговий список на стипендію здобувачів освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування за ІІ семестр 2022-2023 н.р.

Рейтинговий список на стипендію здобувачів освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП “МОУіСГ” за результатами ІІ семестру 2022-2023 н.р.

Рейтинговий список на стипендію здобувачів освіти спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за результатами ІІ семестру 2022-2023 н.р.

Рейтинговий список на стипендію здобувачів освіти спеціальності 193 Геодезія та землеустрій за ІІ семестр 2022 – 2023 н.р.

Рейтинговий список на стипендію здобувачів освіти спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія за результатами ІІ семестру 2022-2023 н.р.

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н.р.

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н.р. спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (БОіР ГМС) ОКР молодший спеціаліст

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (БОіР ГМС) ОПС фаховий молодший бакалавр

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 071 Облік і оподаткування ОПС фаховий молодший бакалавр

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (МОУіСГ) ОКР молодший спеціаліст

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (МОУіСГ) ОПС фаховий молодший бакалавр

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОКР молодший спеціаліст

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПС фаховий молодший бакалавр

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОКР молодший спеціаліст

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 193 Геодезія та землеустрій ОПС фаховий молодший бакалавр

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія ОКР молодший спеціаліст

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами І семестру 2022-2023 н. р. спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія ОПС фаховий молодший бакалавр

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р.

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП «Будівництво та цивільна інженерія (БОіР ГМС)» ОПС фаховий молодший бакалавр (після 9 класу)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП «Будівництво та цивільна інженерія (БОіР ГМС)» ОПС фаховий молодший бакалавр (після 11 класу)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП Облік і оподаткування ОПС фаховий молодший бакалавр (після 9 класу)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. ОПП Облік і оподаткування ОПС фаховий молодший бакалавр (після 11 класу)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП “Будівництво та цивільна інженерія (МОУіСГ)” ОПС фаховий молодший бакалавр (після 9 класу)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП “Будівництво та цивільна інженерія (МОУіСГ)” ОПС фаховий молодший бакалавр (після 11 класу)

Рейтинговий список студентів для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОПС фаховий молодший бакалавр(після 9 класу)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» ОПС фаховий молодший бакалавр (після 11 класу)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП «Геодезія та землеустрій» ОПС фаховий молодший бакалавр (після 9 класів)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП «Геодезія та землеустрій» ОПС фаховий молодший бакалавр (після 11 класів)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП «Комп’ютерна інженерія» ОПС фаховий молодший бакалавр (після 9 класу)

Рейтинговий список здобувачів освіти для отримання стипендії за результатами вступної кампанії 2022 р. за ОПП «Комп’ютерна інженерія» ОПС фаховий молодший бакалавр (після 11 класу)