Викладачі циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін працюють над проблемою підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів навчання та інноваційних підходів, виховання демократично-орієнтованої, відповідальної і самодостатньої особистості з опорою на національну спадщину та загальнонародні традиції.

ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  РОБОТИ  ТА  ЗАВДАННЯ  КОМІСІЇ:

– поповнення теоретичних та практичних знань і умінь, що забезпечує логічні зв’язки з майбутньою діяльністю студентів даної спеціальності;

– розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення;

– впровадження новітніх інформаційних технологій для науково- методичного забезпечення самостійної роботи студентів;

– вивчення, узагальнення та організація обміну досвідом викладачів гуманітарних дисциплін;

– надання допомоги викладачам у створенні та використанні навчально-методичних комплексів;

– організація роботи щодо підвищення науково-теоретичного рівня викладачів;

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ:

ЛЯШЕНКО  ГАЛИНА  ВІТАЛІЇВНА

Посада: голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін.
Категорія: І категорія.
Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя (2009 р.)
Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література, англійська мова і література.
Кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури та англійської мови.

E-mail: halyna.liashenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням, українська мова, українська література.

Покликання на сайт викладача:

“Сайт Ляшенко Галини Віталіївни”

КОЛЕЙКО  ВІКТОРІЯ  ЮРІЇВНА

Посада: викладач
Категорія: вища.
Освіта: Національний університет водного господарства та природокористування (2010 р.).
Спеціальність: гідромеліорація.
Кваліфікація: інженер-гідротехнік.
Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.М. Гоголя (2017 р.).
Спеціальність: історія.
Кваліфікація: історик, викладач історії, вчитель правознавства.

E-mail: viktoriia.koleiko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: історія України, основи філософських знань, всесвітня історія, меліоративні і будівельні машини.

Покликання на сайт викладача:

“САЙТ ВІКТОРІЇ КОЛЕЙКО”

АНДРУША  ІРИНА  ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: викладач.
Категорія: ІІ категорія.
Освіта: Ніжинський державний університет ім. М.М. Гоголя (2008 р.),
Кваліфікіція: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

E-mail: iryna.andrusha@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням.

ВЛАСЕНКО  ЯНА  ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.М. Гоголя (1997 р.)
Спеціальність: історія і народознавство.
Кваліфікація: вчитель історії та народознавства.
Товариство з обмеженою відповідальністю “Академія адвокатури України” (2012 р.).
Спеціальність: правознавство.
Кваліфікація: юрист.

E-mail: yana.vlasenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: соціологія, правознавство.

Покликання на сайт викладача:

“САЙТ ВИКЛАДАЧА ВЛАСЕНКО ЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ”

ЖУКОВА  СВІТЛАНА  ГРИГОРІВНА

Посада: заступник директора з виховної роботи.
Категорія: вища.
Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка (1993 р.)
Спеціальність: українська мова і література.
Кваліфікація: вчитель української мови та літератури.
Міжнародна кадрова Академія управління персоналом (2005 р.).
Спеціальність: управління навчальним закладом.
Кваліфікація: магістр з управління навчальним закладом.

E-mail: svitlana.zhukova@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: українська мова, українська література.

Покликання на сайт викладача:

“Сайт Світлани Жукової”

КАЇКА  НАТАЛІЯ  ГРИГОРІВНА

Посада: методист.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Категорія: вища.
Освіта: Чернігівський педагогічний інститут (1985 р.)
Спеціальність: історія.
Кваліфікація: вчитель історії та суспільствознавство.

E-mail: nataliia.kaika@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: історія України, основи філософських знань.

Покликання на сайт викладача:

“САЙТ  ВИКЛАДАЧА. КАЇКА  НАТАЛІЯ  ГРИГОРІВНА

МЕЛАЩЕНКО  СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: викладач.
Категорія: І категорія.
Освіта: Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.В. Гоголя (2006 р.)
Спеціальність: педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література.
Кваліфікація: вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури.

E-mail: svitlana.melashchenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: зарубіжна література,  українська мова, українська література, культурологія, риторика.

Покликання на сайт викладача:

“САЙТ  ВИКЛАДАЧА СВІТЛАНИ МЕЛАЩЕНКО

КУДЕЛЯ  ВІТАЛІНА  СЕРГІЇВНА

Посада: викладач-сумісник.
Категорія: вища.
Освіта: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В. Гоголя (1992 р.)
Спеціальність: німецька та англійська мови.
Кваліфікація: вчитель німецької та англійської мови.

E-mail: vitalina.kudelia@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: іноземна мова, іноземна мова за професійним спрямуванням.

Покликання на сайт викладача:

“Особистий сайт викладача Куделі Віталіни Сергіївни”

СИДОРЕЦЬ  ОЛЬГА  ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: викладач вищої кваліфікаційної категорії.
Педагогічне звання: старший викладач.

Категорія: вища.
Освіта: Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний педагогічний інститут імені М.В.Гоголя ( 1988р.)
Спеціальність: українська мова та література.
Кваліфікація: вчитель української мови та літератури.

E-mail: olha.sydorets@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: українська мова, українська література.

Покликання на сайт викладача:

“Сайт Сидорець Ольги”

СИНЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Посада: викладач
Категорія: вища
Освіта: Ніжинський Державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (1992)
Спеціальність: англійська та німецька мови
Кваліфікація: вчитель англійської та німецької мов

E-mail: olena.synenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: англійська мова.

Покликання на сайт викладача:

САЙТ ВИКЛАДАЧА СИНЕНКО О.А.

ЄФІМЕНКО ВІТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Посада: викладач
Категорія: вища
Освіта: Ніжинський Державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя (2001 р.)
Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія та правознавство
Кваліфікація: вчитель історії та правознавства

E-mail: vitaliia.yefimenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: всесвітня історія, основи філософських знань, релігієзнавство.

Покликання на сайт викладача:

САЙТ ВИКЛАДАЧА ЄФІМЕНКО ВІТАЛІЇ

ЧЕРНІКОВ  ПАВЛО  ІВАНОВИЧ

Посада: директор коледжу, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка (1980 р.)
Спеціальність: історія
Кваліфікація: історик, вчитель історії та суспільствознавства

Освіта: Міжнародна Кадрова Академія (1999 р.)
Кваліфікація: доктор філософії в галузі освіти.

Освіта: Міжнародна Кадрова Академія (2000 р.)
Кваліфікація: адьюнкт-професор екології та педагогіки.

E-mail: pavlo.chernikov@ptfc.ukr.education

Покликання на сайт :

“Портфоліо Чернікова Павла Івановича”