Склад студентської ради 2023-2024 н.р.

Студентська рада Прилуцького технічного фахового коледжу  – це спільнота здобувачів освіти, яка бере активну участь у  житті коледжу, представляє інтереси студентів  та захищає їхні права.

Представництво студентської громади: члени студради виступають в ролі представників студентських груп  та виражають їхні погляди, проблеми та інтереси перед адміністрацією та іншими структурними підрозділами коледжу.

Організація заходів і подій: студрада може брати на себе організацію різноманітних заходів, таких як:  конференції, фестивалі, благодійні акції, спортивні змагання  для того, щоб стимулювати студентську спільноту та підтримувати позитивний дух здобувачів освіти.

Залучення до управління:  члени студради беруть участь у прийнятті рішень, які стосуються студентів.

Співпраця з іншими організаціями: студрада співпрацює з іншими студентськими, навчальними та адміністративними органами для досягнення загальних цілей та вирішення питань, які стосуються студентського життя.

Право голосу: члени студради мають право голосувати на засіданнях ради при прийнятті рішень та брати участь у демократичних процесах.

Доступ до інформації: члени студради мають право отримувати інформацію від адміністрації  коледжу, яка стосується різних аспектів студентського життя.

Свобода висловлювання: члени студради мають право висловлювати свої думки та погляди в рамках своєї діяльності без обмежень чи цензури.

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування (введено в дію наказом №44 від 29 серпня 2019 року)

СТРУКТУРА   СТУДЕНТСЬКОЇ   РАДИ