ВІДДІЛЕННЯ КОЛЕДЖУ

Відділення є структурним підрозділом коледжу, де здійснюється підготовка молодших спеціалістів та здобувачів вищої освіти «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійними програмами спеціальності