ІВАЩЕНКО  ОЛЕКСАНДР  СЕРГІЙОВИЧ

завідувач відділення,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії


Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійна програма «Електроенергетика , електротехніка та електромеханіка»
Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти 
– фаховий молодший бакалавр
   Термін навчання:

– чотири роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);
– три роки – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Форма навчання – денна

Випускники спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка можуть працювати на посадах:

 • диспетчер електромеханічної служби,
 • диспетчер електропідстанції,
 • диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту,
 • електрик дільниці,
 • електрик цеху,
 • електромеханік дільниці,
 • енергетик,
 • технік-електрик,
 • технік-енергетик
 • фахівець з експлуатації електричних станцій,
 • енергетичних установок та мереж,
 • фахівець з  енергетичного менеджменту.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Велика робота на відділенні ведеться по зміцненню навчально-матеріальної бази. Спільними зусиллями коледжу та дирекції Прилуцького РЕМу облаштований навчальний полігон, який дає можливість студентам отримати необхідні практичні навички роботи в електроустановках, а працівникам Прилуцького РЕМу проводити навчання та тренування свого технічного персоналу. 

Добрі стосунки склалися між відділенням та організаціями Південних високовольтних мереж і Прилуцького РЕМ, адже на цих підприємствах студенти мають можливість пройти виробничу та переддипломну практики, а також отримати робочі місця. Вже традиційними стали святкування Дня енергетика із запрошенням представників цих організації, які щедро діляться своїм досвідом з майбутніми спеціалістами енергетичної галузі, докладають зусиль у формуванні професійних якостей молодшого спеціаліста. 


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 12 Інформаційні технології

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерна інженерія»
Освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти 
– фаховий молодший бакалавр
   Термін навчання:

– чотири роки – на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);
– три роки – на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Форма навчання – денна

Випускники спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія можуть працювати на посадах:

 • технік-програміст;
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • технік із системного адміністрування;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну);
 • фахівець з розроблення комп’ютерних програм;
 • технік з експлуатації комп’ютерних систем та мереж;
 • технік з монтажу комп’ютерного обладнання;
 • технік обчислювального (інформаційно- обчислювального) центру;
 • оператор інформаційно-комунікаційних мереж;
 • оператор комп’ютерного набору;
 • оператор комп’ютерної верстки;
 • оператор з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ);
 • оператор електронно-обчислювальної техніки;
 • інженер із застосування комп’ютерів.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі
інформаційних технологій.

Розвиток комп’ютерних технологій — вимога сьогодення, а тому потреба зростає у підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Сьогодні комп’ютери відіграють важливу роль практично у всіх аспектах повсякденного життя: державному управлінні, банківській справі та фінансах, освіті, транспорті, індустрії  розваг, медицині, сільському господарстві, юриспруденції тощо. Невпинно зростають кількість, розміри та сфери застосування комп’ютерних програм.

Сотні мільярдів доларів витрачається на розробку програмного забезпечення, і від їх ефективного використання залежать якість життя як окремої  людини, так і всієї країни в цілому. Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя визначено як один з пріоритетних напрямів державної політики. 

Реалізація таких завдань вимагає підготовки відповідних фахівців для роботи з сучасними інформаційними технологіями.


Продовження навчання

Наші випускники можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти, зокрема у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне), Сумському державному університеті, Київському університеті будівництва та архітектури, Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Харківський політехнічний інститут, із яким підписані договори.