Спеціальність 071 Облік і оподаткування

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ:

– Активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів.

– Покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій.

   Викладачі циклової комісії працюють над проблемою підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів та інноваційних підходів навчання.

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ:

ПОГОРЄЛОВА   ВАЛЕНТИНА   МИКОЛАЇВНА

Посада: голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін.
Категорія: вища.
Освіта: Український інститут інженерів водного господарства(1995р.).
Спеціальність: гідромеліорація.
Кваліфікація: інженер-гідротехнік.
Харківський державний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (2000 р.).
Спеціальність: землевпорядкування.
Кваліфікація: інженер-землевпорядник.
Міжрегіональна академія управління персоналом (2008 р.).
Спеціальність: менеджмент організацій.
Кваліфікація: менеджер бізнесу.

E-mail: valentyna.pohorielova@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: планування та організація діяльності підприємства; маркетинг; безпека життєдіяльності; економіка, організація і планування сільськогосподарського виробництва; державний контроль за використанням земель та охорони земель і їх моніторинг; управління земельними ресурсами; аграрне і підприємницьке право; економіка і планування виробництва; інженерна геодезія.

ЗАЄЦЬ   ЛАРИСА   БОРИСІВНА

Посада: бухгалтер І категорії, викладач-сумісник.
Категорія: І категорія.
Освіта: Міжрегіональна академія управління персоналом (2005 р.).
Спеціальність: фінанси.
Кваліфікація: економіст, фінансовий менеджер.

E-mail: larysa.zaiets@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: бухгалтерський облік, фінансовий облік, облік і звітність бюджетних установ.

ЛЕГОШИНА   ОЛЕНА   ЛЕОНІДІВНА

Посада: завідувачка відділення “Землевпорядкування, будівництва та економіки”.

Педагогічне звання: викладач-методист.
Категорія: вища.
Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (2004 р.).
Спеціальність: землевпорядкування та кадастр.
Кваліфікація: інженер-землевпорядник.
Міжрегіональна академія управління персоналом (2006 р.).
Спеціальність: фінанси.
Кваліфікація: економіст, фінансовий менеджер.
Українська інженерно-педагогічна академія (2015 р.).
Спеціальність: педагогіка вищої школи.
Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів.
Східноєвропейський національний університет ім. Л.Українки (2017 р.).
Спеціальність: економічна теорія та історія економічної думки.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

E-mail: olena.lehoshyna@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: податкова система, гроші та кредит, статистика, історія земельних відносин, землеустрій населених пунктів.

Покликання на сайт викладача:

«Персональний сайт викладача Легошиної Олени Леонідівни»

ЛЯШЕНКО   ОЛЬГА   ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: викладач.
Педагогічне звання: старший викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Український інститут інженерів водного господарства (1993 р.).
Спеціальність: гідромеліорація.
Кваліфікація: інженер-меліоратор.
Сумський державний університет (2004 р.).
Спеціальність: економіка підприємства.
Кваліфікація: економіст.
Українська інженерно-педагогічна академія (2015 р.).
Спеціальність: управління навчальним закладом.
Кваліфікація: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

E-mail: olha.liashenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: економіка, організація і планування водного господарства; облік на підприємстві, фінанси і кредит; гідрологія і гідрометрія; гідравліка; економіка і планування галузі.

Покликання на сайт викладача:

«Cайт викладача ЛЯШЕНКО ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ»

ПАЛЬОХА   ОЛЬГА   ВАДИМІВНА

Посада: викладач.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Категорія: вища.
Освіта: Рівненський державний технічний університет (1999 р.).
Спеціальність: гідромеліорація.
Кваліфікація: інженер-гідротехнік.
Фінансово-економічний інститут перепідготовки при Чернігівському державному технологічному університеті (2000 р.).
Спеціальність: фінанси.
Кваліфікація: економіст.
Українська інженерно-педагогічна академія (2015 р.).
Спеціальність: педагогіка вищої школи.
Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів.
Чернігівський національний технологічний університет (2019 р.).
Спеціальність: гроші, фінанси і кредит.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

E-mail: olha.palokha@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: економіка, фінанси підприємства, вступ до спеціальності, політична економія, фінанси, основи виробництваі переробки в рослинництва та тваринництві, фінансове право, економічний аналіз, казначейська справа.

Покликання на сайт викладача:

«Економічна теорія»,
«Фінанси»
“Сайт викладача Пальохи Ольги Вадимівни

ЧЕРНІКОВ   ВІТАЛІЙ   ПАВЛОВИЧ

Посада: викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка (2002 р.).
Спеціальність: трудове навчання та основи підприємництва.
Кваліфікація: вчитель трудового навчання, креслення, безпеки життєдіяльності та основ підприємства.
Міжрегіональна академія управління персоналом (2008 р.).
Спеціальність: менеджмент організацій.
Кваліфікація: менеджер бізнесу.

E-mail: vitalii.chernikov@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: основи підприємництва і управлінської діяльності, безпека життєдіяльності, основи менеджменту та маркетингу, комп’ютерна та інженерна графіка.

Покликання на сайт викладача:

«Персональний сайт викладача Чернікова Віталія Павловича»