Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА КОМІСІЇ:

– Активізація використання інформаційно-комунікативних технологій в пошуковій та навчально-дослідницькій роботі для формування професійно-ділових якостей висококваліфікованих спеціалістів.

– Покращення якості теоретичної і практичної підготовки фахівців відповідно до існуючих та перспективних вимог ринку праці, шляхом застосування сучасних педагогічних технологій.

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ:

ТІТУНОВА  ВАЛЕНТИНА  ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: голова циклової комісії спеціальних дисциплін з газопостачання.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Категорія: вища.
Освіта: Московський інститут нафтохімічної та газової промисловості (1983 р.).
Кваліфікація: інженер-механік.

E-mail: valentyna.titunova@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: технологія і організація будівельно-монтажних робіт в газовому господарстві, охорона праці в галузі.

ПРОКОПЕНКО  ІРИНА  КОСТЯНТИНІВНА

Посада:викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Український ордена Дружби народів інститут інженерів водного господарства(1985р.), інженер-гідротехнік.
Педфак (1986р.), викладач сільськогосподарських технікумів, шкіл по гідромеліоративним предметах.

E-mail: iryna.prokopenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: інженерна та комп’ютерна графіка, топографічне і землевпорядне креслення, креслення з основами нарисної геометрії.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт  Сайт Ірини Прокопенко»

ЛУКОВИНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: викладач.
Категорія: І категорія.
Освіта: Національний університет водного господарства та природокористування (2014р.).
Кваліфікація: інженер-будівельник.

E-mail: nataliia.lukovyna@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: експлуатація устаткування і систем газопостачання.

НАТОЛОЧНА  ТЕТЯНА  АНАТОЛІЇВНА

Посада: викладач.
Категорія: І категорія.
Освіта: Рівненський національний університет водного господарства та природокористування (2009 р.).
Кваліфікація: спеціаліст з теплогазопостачанняі вентиляція.

E-mail: tetiana.natolochna@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: природні і штучні гази, основи енергозбереження, нормування праці і кошторис, газові мережі та устаткування, вступ до спеціальності.

ОСТАПЕЦЬ  НАТАЛІЯ  ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: Завідувачка відділення “Газопостачання та заочно-дистанційної освіти”.
Категорія: І категорія.
Освіта: Національний університет водного господарства та природокористування (2008 р.).
Кваліфікація: спеціаліст з тепловодопостачання і вентиляція.
Національний університет водного господарства та природокористування (2014 р.).
Кваліфікація: інженер-будівельник.

E-mail: nataliia.ostapets@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: інженерно-технічне устаткування будівель, охорона праці, газифіковані котельні агрегати.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт  Остапець Наталії Володимирівни»

СУДДЯ  ВОЛОДИМИР  АНДРІЙОВИЧ

Посада: викладач.
Педагогічне звання: викладач-методист.
Категорія: вища.
Освіта: Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (1978 р.).
Кваліфікація: учитель загально-технічних дисциплін.

E-mail: volodymyr.suddia@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: інженерна та комп’ютерна графіка.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт викладача Судді В. А.»

ТАТАРЕНКО  ІГОР  ВІТАЛІЙОВИЧ

Посада: викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Київський інженерно-будівничий інститут (1993 р.).
Кваліфікація: інженер-будівельник.

E-mail: ihor.tatarenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: газифікація сільської місцевості, автоматика і телемеханіка систем газопостачання, гідравлічні машини, газові мережі та устаткування.