У Прилуцькому технічному фаховому коледжі Ви можете здобути освітньо-професійний ступінь “фаховий молодший бакалавр” за такими спеціальностями:

  • 071 Облік і оподаткування;
  • 123 Комп’ютерна інженерія;
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання);
  • 193 Геодезія та землеустрій;
  • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування та ремонт гідромеліоративних споруд).

Засідання адміністативної Ради Прилуцького технічного фахового коледжу щодо посилення профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл міста та району та початок роботи підготовчих курсів

Проєкт рішення адміністративної ради від 09 жовтня 2023 року:

  • інформацію Легошиної О.Л. прийняти до відома;
  • викладачам та працівникам коледжу проводити профорієнтаційну роботу серед випускників шкіл міста та району. Термін: протягом року. Відповідальний: завідувачі відділень, голови циклових комісій.
  • Легошиній О.Л. спланувати роботу підготовчих курсів з української мови та математики для слухачів 9-х класів. Термін: до 04 листопада 2023 року. Відповідальний: Легошина О.Л.
  • викладачам та працівникам коледжу провести роботу серед учнів 9-х класів шкіл міста та району щодо наповнення слухачами групи підготовчих курсів. Термін: до 04 листопада 2023 року. Відповідальний: завідувачі відділень, голови циклових комісій.

ЛІЦЕНЗІЇ