БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
PROMETHEUS
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЙНИ
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
EDERA
UDACITY
EDX
COURSERA
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
ЦЕНТР РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУМДУ
АКАДЕМІЯ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ
ВСЕОСВІТА
ПІФАГОР

Визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

Відповідно ПОСТАНОВИ КАБІНЕТу МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" п. 24
Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження.
Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти.

*Для підтвердження результатів підвищення кваліфікації, що потребують окремого визнання рішенням педагогічної ради необхідно подати Звіт про проходження підвищення кваліфікації (стажування)