Освітньо-професійні програми спеціальності 071 Облік і оподаткування


Освітньо-професійні програми спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія


Освітньо-професійні програми спеціальності 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійні програми спеціальності 192 Будівництво та цивільна
інженерія (Газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель), (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання)


Освітньо-професійні програми спеціальності 192 Будівництво та цивільна
інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних
споруд)


Освітньо-професійні програми спеціальності 193 Геодезія та землеустрій


Освітні програми профільної середньої освіти