Реформування вищої освіти в Україні в контексті положень Болонської декларації, соціально-економічні перетворення, що відбуваються в державі, вимагають докорінних змін в системі освіти.Нова освітня ситуація, що склалася в Україні у зв’язку з орієнтиром на європейський освітній простір, внесла суттєві корективи в пріоритети, зміст і напрями методичної роботи. Нині посилена увага до підвищення методичної культури педагогів, професійного самовдосконалення, впровадження ними інноваційних технологій. Методична рада коледжу, педагогічний колектив у постійному пошуку шляхів і методів вдосконалення системи методичної, навчально-виховної роботи.

Щоб підготувати конкурентоспроможних фахівців, необхідно дати їм не тільки міцні знання, уміння й навички, але навчити їх самостійно жити, самореалізуватися, самостійно здобувати знання і вдосконалювати практичні навички і вміння.

Саме в цьому і полягає покликання сучасного викладача ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Проте далеко не кожен викладач, який має глибокі теоретичні знання з спеціальних дисциплін і досвід практичної роботи за фахом, володіє педагогічною майстерність і здатний навчати молодь. Наявність у педагогічних колективах технікумів і коледжіввикладачів, які не мають педагогічної освіти, спонукає адміністрацію, методичні ради навчальних закладів до пошуків форм і методів їх навчання, до організації методичних об’єднань чи шкіл молодих викладачів та наставництва.

Оголошення, накази, звіти, педагогічні конкурси
ДЕТАЛЬНІШЕ
Міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції
ДЕТАЛЬНІШЕ
Графіки проведення підвищення кваліфікації, стажування для педагогічних працівників
ДЕТАЛЬНІШЕ
Покликаний сприяти підвищенню якості освіти задля сталого розвитку українського суспільства та добробуту населення
ДЕТАЛЬНІШЕ
Оберіть для себе заклад підвищення кваліфікації чи стажування.
ДЕТАЛЬНІШЕ
Розклад поновлюється щодня та має можливість відфільтрувати за датою, групою, викладачем
ДЕТАЛЬНІШЕ

Звітна документація

Заява про наміри підвищення кваліфікації
Для підтвердження результатів підвищення кваліфікації, що потребують окремого визнання рішенням педагогічної ради необхідно подати Звіт про проходження підвищення кваліфікації (стажування)
Звіт про результати підвищення кваліфікації
Звіт про педагогічну активність