Вступ 2021 року
Спеціальність 071 Облік і оподаткування


ОК 1 Правознавство
ОК 2 Економіка
ОК 3 Екологія
ОК 4 Культурологія
ОК 5 Інформатика та комп’ютерна техніка
ОК 6 Історія України
ОК 7 Основи філософських знань
ОК 8 Вступ до спеціальності
ОК 9 Соціологія
ОК 10 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 11 Фізичне виховання
ОК 12 Планування та організація діяльності підприємства
ОК 13 Економіка підприємства
ОК 14 Політична економія
ОК 15 Основи виробництва і переробки в рослинництві і тваринництві
ОК 16 Бухгалтерський облік
ОК 17 Безпека життєдіяльності
ОК 18 Фінанси підприємства
ОК 19 Фінанси
ОК 20 Гроші та кредит
ОК 21 Фінансовий облік
ОК 22 Економічний аналіз
ОК 23 Інформаційні системи і технології в обліку
ОК 24 Облік і звітність у бюджетних установах
ОК 25 Охорона праці
ОК 26 Охорона праці в галузі
ОК 27 Навчальна практика з планування та організації діяльності підприємства

ОК 28 Навчальна практика з інформатики і комп’ютерної техніки
ОК 29 Навчальна практика з фінансового обліку
ОК 30 Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку
ОК 31 Навчальна практика з економічного аналізу
ОК 32 Навчальна практика з податкової системи
ОК 33 Виробнича практика
ВК 1 Статистика / Прикладна статистика
ВК 2 Маркетинг / Менеджмент і адміністрування
ВК 3 Українська мова за професійним спрямуванням / Основи сучасного
діловодства
ВК 4 Вища математика / Прикладна математика
ВК 5 Податкова система / Фіскальне адміністрування
ВК 6 Контроль і ревізія / Контролінг
ВК 7 Фінансове право / Облікова політика підприємства
ВК 8 Казначейська справа / Державне регулювання економіки

Вступ 2020 року
Спеціальність 071 Облік і оподаткування


ОК 1 Правознавство
ОК 2 Економіка
ОК 3 Екологія
ОК 4 Культурологія
ОК 5 Інформатика та комп’ютерна техніка
ОК 6 Історія України
ОК 7 Основи філософських знань
ОК 8 Вступ до спеціальності
ОК 9 Соціологія
ОК 10 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 11 Фізичне виховання
ОК 12 Планування та організація діяльності підприємства
ОК 13 Економіка підприємства
ОК 14 Політична економія
ОК 15 Основи виробництва і переробки в рослинництві і тваринництві
ОК 16 Бухгалтерський облік
ОК 17 Безпека життєдіяльності
ОК 18 Фінанси підприємства
ОК 19 Фінанси
ОК 20 Гроші та кредит
ОК 21 Фінансовий облік
ОК 22 Економічний аналіз
ОК 23 Інформаційні системи і технології в обліку
ОК 24 Облік і звітність у бюджетних установах
ОК 25 Охорона праці
ОК 26 Охорона праці в галузі
ОК 27 Навчальна практика з планування та організації діяльності підприємства

ОК 28 Навчальна практика з інформатики і комп’ютерної техніки
ОК 29 Навчальна практика з фінансового обліку
ОК 30 Навчальна практика з інформаційних систем і технологій в обліку
ОК 31 Навчальна практика з економічного аналізу
ОК 32 Навчальна практика з податкової системи
ОК 33 Виробнича практика
ВК 1 Статистика / Прикладна статистика
ВК 2 Маркетинг / Менеджмент і адміністрування
ВК 3 Українська мова за професійним спрямуванням / Основи сучасного
діловодства
ВК 4 Вища математика / Прикладна математика
ВК 5 Податкова система / Фіскальне адміністрування
ВК 6 Контроль і ревізія / Контролінг
ВК 7 Фінансове право / Облікова політика підприємства
ВК 8 Казначейська справа / Державне регулювання економіки