Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

ОСНОВНІ  НАПРЯМКИ  РОБОТИ  КОМІСІЇ:

– впровадження новітніх технологій навчання та сучасних форм організації навчального процесу;

– розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

– робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;

– індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

– підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

ВИКЛАДАЧІ КОМІСІЇ:

БОНДАРЕНКО  ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Посада: голова циклової комісії спеціальних комп’ютерних дисциплін.
Категорія: вища.
Освіта: Київський національний аграрний університет (2004 р.).
Кваліфікація: інженер-дослідник із енергетики сільського господарства.

E-mail: ihor.bondarenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем і мереж, електричне постачання сільського господарства, інженерна механіка.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт Бондаренка Ігоря Володимировича»

ІВАЩЕНКО  ОЛЕКСАНДР  СЕРГІЙОВИЧ

Посада: завідувач відділення “Електрична та комп’ютерна інженерія”.
Категорія: вища.
Освіта: Сумський державний університет (2006 р.).
Спеціальність: системи управління і автоматики.
Кваліфікація: інженер-електрик.

E-mail: oleksandr.ivashchenko@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: операційні системи; комп’ютерні мережі; електричні машини і апарати; електротехнологія; технологія виробництва, переробки і зберігання продукції.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт Олександра Іващенка»

ЖУРАВЕЛЬ  РОМАН  МИКОЛАЙОВИЧ

Посада: викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Сумський державний університет (2009 р.).
Спеціальність: електронні системи.
Кваліфікація: магістр з електронних систем.

E-mail: roman.zhuravel@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: системне програмування, основи програмної інженерії, організація баз даних, архітектура комп’ютерів, алгоритми і методи обчислень.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт викладача Журавля Романа»

КЛЯЗНИКА  ТЕТЯНА  ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: викладач.
Категорія: ІІ категорія.
Освіта: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (2012 р.).
Спеціальність: технологія приладобудування.
Кваліфікація: інженер-технолог-дослідник.

E-mail: tetiana.kliaznyka@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: комп’ютерна електроніка, комп’ютерна схемотехніка, основи електроніки і мікросхемотехніки, контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт Клязники Тетяни Олександрівни»

КОНИК  ЛЕОНІД  ВАСИЛЬОВИЧ

Посада: викладач.
Категорія: вища.
Освіта: Українська ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарська академія (1981 р.).
Спеціальність: електрифікація сільського господарства.
Кваліфікація: інженер-електрик.

E-mail: leonid.konyk@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: комп’ютерна логіка.

Покликання на сайт викладача:

«Вивчаємо дисципліну “Комп’ютерна логіка“»

КОРНЄВА  ВІКТОРІЯ  РУСЛАНІВНА

Посада: викладач.
Категорія: ІІ категорія.
Освіта: Сумський державний університет (2019 р.).
Спеціальність: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Кваліфікація: ступінь вищої освіти “бакалавр”.
Національний університет водного господарства та природокористування (2020 р.).
Спеціальність: автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Кваліфікація: інженер-дослідник з комп’ютерних систем та автоматики.

E-mail: viktoriia.kornieva@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: периферійні пристрої, електрорадіовимірювання, комп’ютери та комп’ютерні технології, вступ до фаху, електричне постачання сільського господарства, технічна механіка і опір матеріалів.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт викладача Корнєвої Вікторії Русланівної»

АНСЄЄВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Посада: викладач.
Категорія: спеціаліст
Освіта: Національний університет біоресурсів і природокористування України (2022 р.)

Спеціальність: “Комп’ютерні науки”
Кваліфікація:
магістр

E-mail: andrii.ansieiev@ptfc.ukr.education

Викладає дисципліни/предмети: вступ до фаху, програмування, системне програмування, електрорадіовимірювання.

Покликання на сайт викладача:

«Сайт Ансєєва Андрія»