Прилуцький технічний фаховий коледж – сучасний та успішний заклад фахової передвищої освіти територіальної громади м. Прилуки, що забезпечує підготовку затребуваних суспільством фахівців з високими академічними, професійними та соціально-особистісними компетенціями.

МІСІЯ КОЛЕДЖУ – підготовка затребуваних суспільством та регіональним ринком праці фахівців, які поєднують високі академічні, професійні та соціально-особистісні компетенції; забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації здобувачів освіти і співробітників у процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності.
ВІЗІЯ ЗАКЛАДУ – створення інноваційного закладу фахової передвищої освіти лідерського типу, конкурентоздатного на вітчизняному освітньому просторі. Формування корпоративної культури та сучасної системи управління, заснованої на принципах ціннісного лідерства. Створення атмосфери підтримки і розвитку лідерського потенціалу, творчих здібностей і талантів співробітників та здобувачів освіти через їх участь в органах самоврядування, творчої самореалізації кожного громадянина; виховання покоління людей, здатних ефективно працювати та навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, підготовка студентів до активного громадянства, майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного розвитку. На основі вищезазначених критеріїв та принципів діяльності створення іміджу притаманного лише Прилуцькому технічному фаховому коледжу.


С Т Р А Т Е Г І Я Р О З В И Т К У ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИЛУЦЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ на 2022-2027 р.р.


Концепція розвитку освітньої діяльності Прилуцького агротехнічного коледжу (перспективний план) на 2018-2023 н.р.


Концепція освітньої діяльності Прилуцького агротехнічного технікуму 2008 р.


ПЛАН РОЗВИТКУ ПРИЛУЦЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ на 2022-2023 навчальний рік


КОМПЛЕКСНІ ПЛАНИ ЗАХОДІВ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ТА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ