Вступ 2020 року
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
(Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд)


ОК 1 Правознавство
ОК 2 Економіка
ОК 3 Екологія
ОК 4 Культурологія
ОК 5 Історія України
ОК 6 Основи філософських знань
ОК 7 Вступ до спеціальності
ОК 8 Соціологія
ОК 9 Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 10 Іноземна мова за професійним спрямуванням
ОК 11 Фізичне виховання
ОК 12 Технічна механіка і опір матеріалів
ОК 13 Геологія і гідрогеологія та механіка ґрунтів
ОК 14 Гідрологія і гідрометрія
ОК 15 Гідравліка
ОК 16 Основи стандартизації та метрології
ОК 17 Будівельні матеріали і роботи
ОК 18 Креслення з основами нарисної геометрії
ОК 19 Загальна електротехніка з основами електроніки
ОК 20 Безпека життєдіяльності
ОК 21 Основи підприємництва і управлінської діяльності
ОК 22 Вища математика
ОК 23 Геодезія
ОК 24 Гідротехнічні споруди
ОК 25 Охорона праці
ОК 26 Водопостачання і водовідведення
ОК 27 Економіка, організація і планування водного господарства
ОК 28 Організація і технологія будівель та ремонтно-експлуатаційних робіт
ОК 29 Експлуатація, обслуговування та ремонт гідромеліоративних систем, будівель і споруд
ОК 30 Основи меліорації
ОК 31 Охорона праці в галузі
ОК 32 Практика будівельна
ОК 33 Практика з комп’ютеризації виробництва
ОК 34 Практика гідрометрична
ОК 35 Практика геодезична
ОК 36 Практика з електронної тахеометрії
ОК 37 Практика з комплексних меліорацій
ОК 38 Практика з водопостачання і водовідведення
ОК 39 Практика з гідротехнічних споруд

ОК 40 Практика з меліоративних і будівельних машин
ОК 41 Практика з набуття робочої професії
ОК 42 Практика з вирішення ситуаційних задач
ОК 43 Практика виробничо-технологічна
ОК 44 Практика переддипломна
ОК 45 Дипломне проектування
ВК 1 Комп’ютеризація виробництва / Інформаційні технології у водному господарстві
ВК 2 Меліоративне ґрунтознавство і землеробство / Землеробство і сільськогосподарське виробництво на меліорованих землях
ВК 3 Релігієзнавство / Етика та естетика
ВК 4 Аграрне і підприємницьке право / Водне право
ВК 5 Облік на підприємстві, фінанси і кредит / Облік водних ресурсів
ВК 6 Електропривод і автоматизація ГМС / Основи автоматики та автоматизації виробничих процесів у водному господарстві
ВК 7 Конструкції будівель і споруд / Будівельні конструкції
ВК 8 Сантехнічне обладнання / Інженерне обладнання будівель
ВК 9 Організація ремонтних робіт / Виробнича база будівництва
ВК 10 Меліоративні і будівельні машини / Будівельна та меліоративна техніка