Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і послідовність практик, відповідні форми звітності визначаються програмою практичної підготовки, яка розробляється відповідно до навчального плану.


   Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях усіх організаційно-правових форм і форм власності (базах практики) або з використанням власної матеріально-технічної бази (наявними лабораторіями, навчально-дослідним господарством, полігонами та навчально-виробничою майстернею), що забезпечують практичну підготовку, включаючи виробниче навчання.


   Виробнича практика проводиться згідно з укладеними двосторонніми угодами між коледжем та провідними підприємствами Чернігівської або інших областей, що забезпечує якісну підготовку майбутніх фахівців і набуття ними практичних навичок і вмінь.


   Здобувачі фахової передвищої освіти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики (базу практики) і пропонувати його керівнику практики закладу фахової передвищої освіти.
   Здобувачі фахової передвищої освіти, які поєднують навчання з роботою, можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових обов’язків, якщо це забезпечує виконання програми практики.


   Тривалість та терміни проходження студентами практик визначаються графіком освітнього процесу.

ПЕРЕЛІК БАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування

1. ПАТ «Автотранспортне підприємство 17461»
2. ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія»
3. ПАТ Чернігівська дирекція «Укрпошта» Центр поштового зв’язку №3
4. СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»
5. ТОВ «КрокУкрЗалізБуд»

Галузь знань 12 Інформаційні технології
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія


1. ПАТ Чернігівська дирекція «Укрпошта» ЦПЗ №3
2. ФОП Колесник С.О.
3. СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»
4. СТОВ «Батьківщина»
5. ТОВ «Укрспецмоноліт»
6. ТОВ «ІБК»
7. ПЕП «Електрон»
8. ПАТ «Автотранспортне підприємство 17461»
9. Приватне підприємство «Телерадіокомпанія «ТІМ»
10. ТОВ «ТРК «ТІМ»
11. ТОВ «Прилуцький завод –Білкозин»
12. ТОВ «КрокУкрЗалізБуд»

Галузь знань 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка


1. ФОП Колесник С.О.
2. СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»
3. ТОВ «Компанія «Сейм-93»
4. ПАТ Чернігівська дирекція «Укрпошта» Центр поштового зв’язку №3
5. ТОВ «МАЛОДІВИЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
6. ТОВ «Укрспецмоноліт»
7. ТОВ «ІБК»
8. ПЕП «Електрон»
9. Приватне підприємство «Телерадіокомпанія «ТІМ»
10. ТОВ «ТРК «ТІМ»
11. ТОВ «Прилуцький завод –Білкозин»
12. ТОВ «КрокУкрЗалізБуд»

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
(Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд)


1. ТОВ «Укрспецмоноліт»
2. СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»
3. Деснянське басейнове управління водних ресурсів
4. ТОВ «КрокУкрЗалізБуд»
5. ПП «Газсервіс»
6. ПАТ Чернігівська дирекція «Укрпошта» ЦПЗ №3
7. ТОВ «Компанія «Сейм-93»

Галузь 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
(Монтаж, обслуговування, устаткування і систем газопостачання)


1. СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»
2. Деснянське басейнове управління водних ресурсів
3. ПАТ «Чернігівгаз»
4. ПП «Газсервіс»
5. ПАТ Чернігівська дирекція «Укрпошта» ЦПЗ №3
6. ТОВ «КрокУкрЗалізБуд»
7. ТОВ «Укрспецмоноліт»
8. ТОВ «Компанія «Сейм-93»

Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»


1. Головне управління держгеокадастру у Чернігівській області
2. СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»
3. ФОП Волошин В. І.
4. ФОП Синенко Т.М.
5. ФОП Денисенко М.В.
6. ПП «Прилуки-Геоцентр»
7. ПП «Експертно-консалтингова фірма «Орієнтир»
8. ТОВ «КрокУкрЗалізБуд»