У 1979 році директором технікуму призначений Титаренко М.М.

У 1987 році технікум був реорганізований у радгосп-технікум. За часи існування радгоспу-технікуму широко велося будівництво. Побудовано 3 житлові будинки у м. Прилуках, 13 – у с. Переволочна, пилорама, літній табір для утримання телят, АВМ для переробки відходів, критий тік, ангар, гараж, майстерню для ремонту техніки, ряд комплексних приміщень підсобного призначення -цехи з переробки сільськогосподарської продукції. Розпочато будівництво нової школи в с. Переволочна.

  Радгосп-технікум мав матеріально-технічну базу:

 • учбовий корпус загальною площею 3240 кв.м, в якому розміщені адміністративні служби, 45 навчальних аудиторій і кабінетів, лабораторій, актовий зал на 350 місць, спортзал, бібліотеку з книгосховищем і читальним залом;
 • навчально-виробничі майстерні загальною площею 525 кв.м, в яких розміщені токарний, слюсарний та зварювальний цехи; виробничі лабораторії, а також майстерні з ремонту електродвигунів і трансформаторів;
 • два гуртожитки на 500 місць;
 • їдальню на 120 місць;
 • навчально-виробниче господарство;
 • підсобний цех з переробки сільськогосподарської продукції.

  Обладнання кабінетів повністю забезпечувало нормальне проведення теоретичних та лабораторно-практичних занять з усіх предметів. Педагогічний колектив застосовує в навчальному процесі активні форми і методи проведення занять, технічні засоби, елементи програмованого навчання. 

 В технікумі організована робота предметних комісій та гуртків. Гуртки працюють при кабінетах, керують ними викладачі та лаборанти. Силами студентів, які відвідують гуртки, зроблено чимало наочного приладдя. Члени цих гуртків проводять дослідницьку роботу, результати якої заслуховуються у вигляді доповідей та рефератів на конференціях. Силами гуртківців виготовлена велика кількість експонатів та моделей, які використовуються при вивченні програмового матеріалу з предметів. Щороку ці експонати та моделі посилаються на виставку технічної творчості.

Велика увага в радгоспі-технікумі приділялась спортивно-масовій роботі. В технікумі організовані секції з легкої атлетики, гімнастики, волейболу, футболу, баскетболу.

  Спортивно-масова робота в технікумі не обмежується тільки внутрішніми змаганнями. Збірні команди виступали на районних, обласних та республіканських змаганнях. Оскільки за підсумками їх виступів оцінюється рівень спортивної роботи, багато уваги звертається на підготовку та успішні виступи спортсменів за програмою спартакіади серед середніх спеціальних навчальних закладів. Результатом цього є те, що у 1993 році спортсмени зайняли 1-ше місце з волейболу в Україні серед спеціальних середніх навчальних закладів, а в 1994 році – 2 місце, а в обласних змаганнях – 1-ше місце.

  В радгопс-технікумі працювало шість предметних комісій (циклових):

 • комісія соціально-гуманітарних предметів 
 • комісія загальноосвітніх предметів;
 • комісія загальноспеціальних і спеціальних предметів відділення гідромеліорації ;
 • комісія фундаментальних та спеціальних предметів відділення електрифікації;
 • комісія спецпредметів відділення землевпорядкування ;
 • комісія спецпредметів відділення експлуатації обладнання і систем газопостачання .

Циклові комісії працюють над удосконаленням навчально-методичного комплексу предметів, створенням навчально-методичної бази.

Головна мета роботи циклових комісій полягає в тому, щоб підвищити успішність студентів, покращити якість підготовки спеціалістів, удосконалювати навчально-матеріальну базу.

  В 1980-1994 рр. у радгоспі-технікумі функціонувало відділення організаторів і технологів виробництва продуктів сільського господарства. У 1992 році відкрито відділення експлуатації обладнання і систем газопостачання, а в 1994 – відділення землевпорядкування.

Крім основної спеціальності студенти радгоспу-технікуму мають можливість оволодіти додатковими робітничими кваліфікаціями. На відділенні електрифікації – слюсар, електромонтер; на відділенні експлуатації обладнання і систем газопостачання – слю-сар-сантехнік; на відділенні землевпорядкування – кресляр; на відділенні гідромеліорації – бетонник, поливальник, трубовкладник. 

Після закінчення радгосп-технікуму випускники направляються на роботу в колгоспи, радгоспи. Крім цього вони можуть працювати в середніх навчальних закладах за фахом, а також лаборантами на підприємствах народного господарства, фабриках, заводах зі споріднених спеціальностей.

Випускників, які закінчили радгосп-технікум з відзнакою, приймають без екзаменів у вищі учбові заклади на правах медалістів середньої школи. Відмінники навчання, які закінчили відділення гідромеліорації, приймаються без екзаменів на відповідний факультет Українського ордена Дружби Народів інституту інженерів водного господарства м. Рівного. Відмінники навчання, які закінчили відділення електрифікації, приймаються без екзаменів до Національного аграрного університету, Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства. 

У радгосп-технікумі працювали три заслужені вчителі України.  Це Титаренко Микола Михайлович, Щербина Олександр Олексійович, Ляшенко Михайло Степанович. Вони приділяли багато уваги навчально-методичній роботі. Титаренку М.М. почесне звання “Заслужений вчитель УРСР” присвоєно в 1986 році. Він є автором посібників для заочників в масштабі республіканського та союзного видання з курсу “Економіка сільського господарства”, “Організація та планування електрифікації сільськогосподарських підприємств”. 

Щербина Олександр Олексійович працював у технікумі з 1966 р., є автором опублікованих методичних розробок з гідротехнічних споруд для заочників. Це “Методика проведення лабораторио-практичних робіт з ГТС для студентів денного навчання”, “Методика проведення курсового проектування з ГТС для студенті в-заочників” та інші. Ці методичні розробки педагога-новатора допомагають і нині викладачам активізувати навчання та підвищити якість підготовки спеціалістів.

  Ляшенку Михайлу Степановичу звання “Заслужений вчитель УРСР” було присвоєно у 1989 році. Михайло Степанович, як завідуючий заочним відділенням радгоспу-технікуму, проводив багатогранну за змістом і формами виховну роботу з студентами-заочниками.