З жовтня 1995 року Прилуцький радгосп-технікум очолив випускник 1971 року Черніков П.І. – вчитель-методист, відмінник освіти України, відмінник аграрної освіти України, ад’юнкт-професор, Почесний професор Міжнародної кадрової академії. Нагороджений “Знаком пошани” Міністерства аграрної політики України, грамотами Міністерства освіти України. Делегат І Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. 

      

Працював інженером-гідромеліоратором на Рівненщині, після закінчення Прилуцького технікуму гідромеліорації і електрифікації сільського господарства . У 1980 році закінчив історичний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченка.

Вчителював у школах Прилуцького району, зокрема, Крутоярівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Сухополов”янській, Ладанській, Малківській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Сім років працював завідуючим відділом освіти Прилуцького райвиконкому.

Автор понад 60 наукових праць, посібників, методичних розробок, монографій:

“Культура спілкування школярів” (1990 р.), “Рідний край” (1992 р.), “Етнопедагогіка і морально-етичне виховання учнів” (1995 р.), “їх край Прилуцький пам’ятає” (1995 р.), “Особливості підготовки молодших спеціалістів (бакалаврів) в сучасних умовах” (2002 р.), ” Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладачів”(2004 р.), “Скарбниця, що ціни не має. Прилуцький агротехнічний технікум: історія і сьогодення” (2005 р.), ” Супутник студента” (2009 р.), ” Особистісно- креативний підхід у професійній підготовці молодших спеціалістів” (2012 р.), ” Прилуччина –  край козацький” (2013 р.), “Автобіографічне” (2014 р.), “Співучий син України” (П. Черніков, О. Чернікова, 2015р.), Книга спогадів рідних, близьких, друзів відомих людей в Україні та за її межами про соліста Державного українського народного хору ім. Г.Г. Вірьовки, народного артиста України – В.І. Бойка. Узагальнюючими науково-педагогічними працями є книги: “Вибране” т. 1 (2018 р.), “Вибране” т.2 (2022 р.).

У грудні 1997 року навчальний заклад перейменовано в Прилуцький агротехнічний технікум, який відкриває нову сторінку своєї діяльності – вдосконалення навчально-виховного процесу, підготовка висококваліфікованих кадрів, впровадження ступеневої підготовки молоді. Ця система дала можливість поєднати в один міцний ланцюг різні ланки освіти та рівні підготовки молоді – школу, ПТУ, вищі навчальні заклади І-ІІ та ІII-ІV рівнів акредитації. 

В лютому 2009 року Прилуцький агротехнічний технікум  був перейменований на Прилуцький агротехнічний коледж, а з грудня 2021 року навчальний заклад  перейменовано на Прилуцький технічний фаховий коледж, де проводиться підготовка фахівців за навчальними планами вищого навчального закладу першого рівня акредитації з шести спеціальностей:

192 Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд);

192 Будівництво та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання);

193 Геодезія та землеустрій;

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

123 Комп’ютерна інженерія;

071 Облік і оподаткування.

Випускники коледжу  мають змогу продовжувати навчання за скороченим терміном у відкритих на базі коледжу навчально-консультативних центрах Сумського державного університету й Українського державного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).

Так, в навчально-консультаційному центрі Сумського державного університету станом на 01.01.2004 року навчалося 310 чоловік із спеціальностей “Інформатика”, “Інженерна механіка”, “Електронні системи”, “Комп’ютеризовані системи автоматики та управління”.

Зокрема, договори на співпрацю складено з 14 вищими навчальними закладами, зокрема Харківським державним аграрним університетом ім. В.В. Докучаєва, Харківським державним технічним університетом сільського господарства, Ніжинським аграрним інститутом Національного аграрного університету, Чернігівським державним інститутом економіки та управління.

У 2021 році коледж успішно пройшов ліцензування та атестації, отримавши безстрокову ліцензію та рішенням Акредитаційної комісії МОНУ коледж визнано атестованим на 10 років для підготовки здобувачів освіти за робітничими професіями:

  • Оператор комп’ютерного набору (вид підготовки – професійно-технічне навчання, обсяг 30 осіб);
  • Касир (на підприємстві, в установі, організації) (ПТН, 30);
  • Муляр (ПТН, 30);
  • Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування (ПТН, 30);
  • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (ПТН, 60).

Загальнонаціональний карантин, а потім військова агресія росії внесли свої корективи в роботу. Майже весь 2021-2022 навчальний рік коледж перебував на змішаній формі навчання. Освітній процес здійснювався з використанням корпоративної платформи Google Workspace (G Suite for Education), здебільшого сервісом Google Classroom. Використання даної платформи дало можливість організувати дистанційне навчання на єдиній платформі із забезпеченням захисту персональних даних усіх учасників освітнього процесу.

У коледжі 4 комп’ютерні аудиторії та 20 аудиторій, які обладнані мультимедійними комплексами, що дозволяє викладачам у повній мірі використовувати у своїй діяльності різноманітні комп’ютерні програми, довідники, мережу Інтернет.

Тематика курсових та дипломних проектів визначалась випускною цикловою комісією, мала індивідуальний характер. Завдання на курсові та дипломні проекти передбачали творчу роботу кожного студента у відповідності до конкретно існуючих умов виробництва, з забезпеченням економічної ефективності пропозицій, прийнятих у курсовому або дипломному проекті, при безумовній відповідності документації проекту затвердженим стандартам; відрізнялись один від одного об’єктом проектування, вихідними даними.

Основними об’єктами, на яких проходили практики студенти це: СТОВ “Дружба-Нова”, ТОВ компанія “Сейм”, ПП “Телерадіокомпанія “ТІМ”, Чернігівське Деснянське басейнове управління водних ресурсів, АТ “Чернігівгаз”, ВАТ “Чернігвобленерго”, ФПБП “Випал” будівельна компанія “Вималспецбуд”, ТОВ “Прилуцький завод “Білкозин”, МПП “Монтаж-наладка”, Головне управління держгеокадастру у Чернігівській області, ТОВ “Батьківщина”, СТОВ “Кернел”, ПАТ комерційний банк “Приватбанк”, приватні підприємства та організації Чернігівської області.

У зв’язку з успішним завершенням навчання у 2021-2022 н.р., здійснено випуск 146 молодших спеціалістів з усіх спеціальностей за денною та заочною формами навчання.