АНКЕТА опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін з спеціальності 071 Облік і оподаткування

АНКЕТА опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія

АНКЕТА опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних  дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

АНКЕТА опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних  дисциплін спеціальності 192 Будівельна та цивільна інженерія (Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання)

АНКЕТА опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 192 Будівельна та цивільна інженерія (Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд) ​

АНКЕТА опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 193 Геодезія та землеустрій 

​​​​​​АНКЕТА для опитування роботодавців та представників баз практик

АНКЕТА опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою

АНКЕТА опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо проходження практичної підготовки 

АНКЕТА щодо дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками коледжу

 АНКЕТА педагогічного працівника щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі ІІ семестр

АНКЕТА педагогічного працівника щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі І семестр

АНКЕТА для виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності здобувачів освіти 

АНКЕТА щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

АНКЕТА опитування здобувачів освіти стосовно організації та якості викладання

АНКЕТА для опитування педагогічних працівників Прилуцького агротехнічного коледжу стосовно організації дистанційного навчання

АНКЕТА для опитування здобувачів освіти Прилуцького агротехнічного коледжу про забезпечення дистанційного навчання