ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ

2022-2023 н.р.

ЗВІТ про опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

ЗВІТ про опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»

ЗВІТ про опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЗВІТ про опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія»

ЗВІТ про опитування випускників, які навчалися за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”

ЗВІТ про опитування здобувачів щодо якостi викладання навчальних дисциплiн освітньо-професійною програмою «Геодезія та землеустрій»

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якостi викладання навчальних дисциплiн освітньо-професійною програмою «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якостi викладання навчальних дисциплiн освітньо-професійною програмою «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якостi викладання навчальних дисциплiн освітньо-професійною програмою «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якостi викладання навчальних дисциплiн освітньо-професійною програмою «Комп’ютерна інженерія»

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якостi викладання навчальних дисциплiн освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування”

ЗВІТ про опитування здобувачів щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

ЗВІТ про опитування здобувачів фахової передвищої освіти щодо проходження практичної підготовки

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти стосовно організації та якості викладання

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти для виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності здобувачів освіти

2021-2022 н.р.

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 071 Облік і оподаткування

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 123 Комп”ютерна інженерія

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

ЗВІТ за результатами анкетування щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів освіти стосовно організації та якості викладання

ЗВІТ за результатами анкетування для виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності здобувачів освіти

ЗВІТ про оцінку якості реалізації дистанційного навчання у 2020-2021 н.р. (здобувачі освіти)

ЗВІТ про оцінку якості реалізації дистанційного навчання у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. (здобувачі освіти)

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ

2022-2023 н.р.

ЗВІТ про результати анкетування педагогічних працівників щодо дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками коледжу 2022-2023 н.р.

ЗВІТ про результати анкетування педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі 2022-2023 н.р.

2021-2022 н.р.

ЗВІТ за результатами анкетування педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі

ЗВІТ про анкетування педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі 2020-2021 н.р.

ЗВІТ про оцінку якості реалізації дистанційного навчання у 2020-2021 н.р. (педагогічні працівники)