Здобувачі освіти

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 071 Облік і оподаткування

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 123 Комп”ютерна інженерія

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

ЗВІТ про опитування здобувачів освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

ЗВІТ за результатами анкетування щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень

ЗВІТ за результатами опитування здобувачів освіти стосовно організації та якості викладання

ЗВІТ за результатами анкетування для виявлення рівня обізнаності щодо принципів академічної доброчесності здобувачів освіти

ЗВІТ про оцінку якості реалізації дистанційного навчання у 2020-2021 н.р. (здобувачі освіти)

ЗВІТ про оцінку якості реалізації дистанційного навчання у ІІ семестрі 2019-2020 н.р. (здобувачі освіти)

Педагогічні працівники

ЗВІТ за результатами анкетування педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі

ЗВІТ про анкетування педагогічних працівників щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у коледжі 2020-2021 н.р.

ЗВІТ про оцінку якості реалізації дистанційного навчання у 2020-2021 н.р. (педагогічні працівники)