НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу
 • ПОЛОЖЕННЯ про курсову роботу (проєкт)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ТА ПРОЄКТУ

Спеціальність 071  Облік і оподаткування
ОПП «Облік і оподаткування»
 • Курсова робота з дисципліни «Фінансовий облік»
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
ОПП «Комп’ютерна інженерія»
 • Курсова робота з дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка»
 • Курсова робота з дисципліни «Системне програмування»
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • Курсова робота з дисципліни «Електричне освітлення та опромінення»
 • Курсова робота з дисципліни «Електропостачання»
 • Курсовий проєкт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів і систем автоматичного керування»
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
ОПП «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»
 • Курсовий проєкт з дисципліни «Гідротехнічні споруди»
 • Курсовий проєкт з дисципліни «Основи меліорації»
 • Курсова робота з дисципліни «Економіка, організація і планування галузі»
 • Курсовий проєкт з дисципліни «Організація і технологія будівель та ремонтно-експлуатаційних робіт»
ОПП «Газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель»
 • Курсовий проєкт з дисципліни «Газові мережі та устаткування»
 • Курсовий проєкт з дисципліни «Технологія і організація будівельно-монтажних та ремонтних робіт»
 • Курсовий проєкт з дисципліни «Експлуатація систем теплогазопостачання, вентиляції та кондиціонування»
 • Курсова робота з дисципліни «Економіка і планування в будівництві та цивільній інженерії»
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
ОПП «Геодезія та землеустрій»
 • Курсовий проєкт з дисципліни «Землевпорядне проєктування»
 • Курсова робота з дисципліни «Економіка, організація і планування виробництва»