НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу
 • ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії
 • ПОЛОЖЕННЯ про підготовку та захист кваліфікаційних робіт

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Спеціальність 071  Облік і оподаткування
ОПП «Облік і оподаткування»
 • Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення кваліфікаційного іспиту
 • Календарний план роботи студента-випускника групи
Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія
ОПП «Комп’ютерна інженерія»
 • Методичні вказівки до виконання Кваліфікаційної роботи
 • Зразок Кваліфікаційної роботи
 • Зразки титульних аркушів
 • Наказ на теми кваліфікаційних робіт
 • Календарний план роботи студента-випускника
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ОПП «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • Методичні вказівки до виконання Кваліфікаційної роботи
 • Зразок Кваліфікаційної роботи
 • Зразки титульних аркушів
 • Наказ на теми кваліфікаційних робіт
 • Календарний план роботи студента-випускника
Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
ОПП «Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд»
 • Методичні вказівки до виконання Кваліфікаційної роботи
 • Зразок Кваліфікаційної роботи
 • Зразки титульних аркушів
 • Наказ на теми кваліфікаційних робіт
 • Календарний план роботи студента-випускника
ОПП «Газопостачання та енергоефективні системи забезпечення мікроклімату будівель»
 • Методичні вказівки до виконання Кваліфікаційної роботи
 • Зразок Кваліфікаційної роботи
 • Зразки титульних аркушів
 • Наказ на теми кваліфікаційних робіт
 • Календарний план роботи студента-випускника
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
ОПП «Геодезія та землеустрій»
 • Методичні вказівки до виконання Кваліфікаційної роботи
 • Зразок Кваліфікаційної роботи
 • Зразки титульних аркушів
 • Наказ на теми кваліфікаційних робіт
 • Календарний план роботи студента-випускника